Sløjfning af olietanke i Frederikshavn kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Hvis du skal have en ny olietank eller skal sløjfe den gamle, skal du først anmelde det til os.

Hvis du skal sløjfe den gamle tank skal du sørge for, at tanken bliver tømt og rengjort først. Hvis ikke tanken er tømt og rengjort, er der risiko for, at der med tiden går hul på tanken og at din grund bliver forurenet.

Du anmelder etablering af en ny tank eller sløjfning af en gammel tank digitalt. Når du tilmelder eller afmelder en olietank, opdaterer vi samtidig din BBR-meddelelse.

Hvor længe holder en olietank?
Din olietank har kun en vis levealder. Der er derfor fastsat regler for, hvornår tanken skal udskiftes.

Tankens levealder afhænger bl.a. af, om tanken er nedgravet eller er placeret oven på jorden.
Det har også en betydning om tanken er lavet i plastik eller stål.
Du skal selv holde øje med, hvornår din olietank skal udskiftes.
Du kan se, hvor gammel tanken er på olietankens tankattest og på tankens mærkeskilt.
Mærkeskiltet findes øverst på håndtaget på overjordiske tanke og omkring påfyldningsstudsen på nedgravede tanke.

Når du sløjfer en gammel tank, skal du sørge for, at tanken bliver tømt og rengjort først.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Hvis ikke tanken er tømt og rengjort, er der risiko for, at der med tiden går hul på tanken, og at din grund bliver forurenet.

Forsikring af villaolietanke
Når du køber fyringsolie hos en række danske olieselskaber, er du automatisk dækket af olieselskabernes olieforureningsforsikring.

Det er dog en forudsætning at din olietank er lovlig, under 6.000 liter, i ordentlig stand og at du bruger olien til opvarmning af din private bolig.

Forsikringen dækker de udgifter, som det koster at få renset op efter en olieforurening.

Kontaktoplysninger

Miljø
Center for Teknik og Miljø

Tlf: 98 45 63 96

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Frederikshavn kommune

Sløjfning og afblænding af 1500 liter olietank.

Sløjfning og afblænding af 1500 liter olietank. Tanken ligger tæt på soklen. Den blev for adskillige år siden tømt og spulet, den ligger nedgravet mellem hus og vej. Vi bor i Skagen. Venlig hilsen Peter, Skagen

Hvad koster det at få sløjfet vores olietank?

Vi har en olietank i kælderen. Selve oliefyret er fjernet, men tanken står tilbage. Jeg ved ikke om der er olie i. Det er min mors hus, som netop er solgt og vi skal fjerne tanken. Hvad koster det ca.? Venlig hilsen Vibe, Sæby

Opgravning af 1500 liter olietank.

1500 liter nedgravet olietank. Under 100 liter olie tilbage, taget ud af drift i oktober 2021. Fra 1982 ved overgang til varmepumpe. Kendt placering, synlig studs og udluftningsrør. Ligger under fliseterrasse. Venlig hilsen Marianne, Strandby

Sløjfning og rensning af 2500 liter nedgravet olietank.

Ønsker tilbud på sløjfning og rensning af 2500 liter nedgravet olietank. Venlig hilsen Morten, Frederikshavn

Undersøgelse af nedgravet olietank.

Jeg har en nedgravet olietank, og jeg ved ikke om den er afblændet rigtigt. Venlig hilsen Tage, Frederikshavn

Pris på sløjfning af 2500 liters olietank.

Pris på sløjfning af 2500 liter fyringsolie tank. Ligger i jorden, ca. halv meter nede under terræn.Nok kun ca. 100 liter på bunden tilbage. Venlig hilsen Ole, Jerup

Pris på fjernelse af gammelt oliefyr.

Jeg er ved at købe hus, hvor der er oliefyr som jeg gerne vil have skiftet ud til fjernvarme. Derfor kontakter jeg jer for at hører om hvor meget det ville koste at få det gamle oliefyr skrottet og tømt olie tanken samt fyldt den op med sand. Huset er i Frederikshavn. Glæder mig til…

Prisoverslag på påfyldning af sand i olietank.

Jeg er bosat i Frederikshavn kommune og har en nedgravet olietank fra 1972. Forventer størrelse er omkring de 1500 liter. Da den ligger i vores indkørsel, forventer jeg ikke tømning, rengøring og afblænding er nok. Mon ikke det er bedst at få den fyldt op med sand. Har i et prisoverslag på dette ?Hvordan skal…

Afblænding af tank og påfyldning af grus/sand.

I forbindelse med tilbygning af hus fra 60’erne, er der konstateret en olietank (størrelsesklasse 1), som jf BBR er afblændet i 1988.Dog kan vi konstatere, at der er væske i tanken og skal inden længe have støbt fundament ovenpå området, hvor tanken er.Vi ønsker derfor afblænding af tank og påfyldning af grus/sand for at undgå…

Fjernelse eller afblænding af olietank.

Evt. fjernelse eller afblænding af olietank. Kan i give tilbud. Venlig hilsen Hans, Strandby