Sløjfning af olietanke i Faxe kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

En villaolietank er en olietank, der er under 6.000 liter og bruges til fyringsolie i beboelser

Når du skal sløjfe din olietank
Bruger du ikke længere din olietank, pga du har fået installeret fjernvarme eller naturgas, skal den taget ud af brug, og sløjfes. Dette skal meldes til kommunen senest 4 uger efter sløjfning. Sløjfning betyder, at den enten skal tømmes for restindhold og fjernes, eller tømmes og afblændes.

Din olietank skal også sløjfes, hvis den har overskredet sin sløjfningstermin jævnfør olietanksbekendtgørelsen. Find link til retsinfo her på siden.

Olietanke med sløjfningstermin
Alle tanke under 6.000 liter til opbevaring af olieprodukter er omfattet af en sløjfningstermin. Tankene skal sløjfes inden sløjfningsterminen for at forebygge forurening.

Tanke under 6000 liter, der skal sløjfes inden udgangen af 2019
Overjordiske ståltanke, fabrikeret i 1989
Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål, fabrikeret i 1994
Nedgravede typegodkendte ståltanke, uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, fabrikeret i 1979
Nedgravede plasttanke, fabrikeret i 1974
Nedgravede kugleformede polyethylentanke fra AJVA-plast, fabrikeret i 1999
Tanke, der har et fabrikationsår, der er tidligere end ovennævnte, samt overjordiske stål- og plasttanke og nedgravede ståltanke, hvor fabrikationsåret er ukendt, er ulovlige og skal sløjfes med det samme.

Når en olietank sløjfes skal afmelding af den gamle tank og anmeldelse af evt. ny, indsendes til Faxe kommune, det kan ske digitalt via Byg & Miljø hjemmesiden, find link her på siden.
Eller du kan udfylde et skema (find PDF her på siden) og - enten sende det via e-mail til BBR (fink mail her på siden) eller med posten til Faxe Kommune, Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev - skemaet kan også afleveres ved Borgerservice.

Retningslinier for hvordan man sløjfer en olietank
Tanken tømmes for restindhold og bundsuges.
Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
Det er ikke et lovkrav, at nedgravede tanke opgraves.

Når du afblænder en tank gælder yderligere
Hvis tanken afblændes, skal påfyldnings- og udluftningsrør fjernes, og studse tilproppes (så tanken ikke længere kan påfyldes olie).
Hvis tanken ligger et sted med tung færdsel (f.eks. i en indkørsel) anbefales det, at den fyldes med sand, og således sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

utæt olietank og jordforurening

Hvis du konstaterer utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når du sløjfer tanken, skal du omgående kontakte Faxe Kommune, Natur & Miljø på tlf.nr. 56 20 30 00
Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen.
Faxe Kommune anbefaler, af forsikringsmæssige årsager, at du får taget en jordprøve senest et halvt år efter, at olietanken er blevet sløjfet, for at sikre, at der ikke er sket en jordforurening.

I tilfælde af større uheld skal du ringe 112. Ved mindre spild kontaktes Faxe Kommune, Natur & Miljø på tlf.nr. 56 20 30 00.

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Faxe Kommune

Natur & Miljø tlf: 56 20 30 00

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Faxe kommune

Jeg skal have taget jordprøver.

Jeg skal have taget jordprøver, da sokkelen har sat sig, jeg ved ikke helt hvor mange der skal tages. Jeg bor i Haslev. Venlig hilsen Iris, Faxe

Jeg ville gerne have sløjfet min olietank.

Vi kunne godt tænke os at få sløjfet vores olietank. Vi bor i Faxe kommune, hvor hurtigt ville i kunne klare opgaven? Venlig hilsen Mads, Faxe

Tilbud på gensløjfning af olietank.

Vi er ved at købe hus i Faxe. Der foreligger gammel afblændingsattest fra 1987. Men vi ønsker at få lavet nyt tjek og opdateret attest inden handel. Hvad koster dette, samt kan i rykke hurtigt ud? Venlig hilsen Kaper, Faxe

Pris for tømning og afblænding af olietank.

Vi bor i Rønnede og har en nedgravet olietank, som ikke er meldt tømt og afblændet, af tidligere ejer til kommunen/BBR. Vil i kunne tjekke for os ved besigtigelse om det allerede er gjort (formodentlig i 1996), og pris herfor og hvis ikke, hvad vil prisen være for at tømme og afblænde tanken? Tanken er…

Tjek af gammel olietank.

Jeg overtog i 2014 et hus. Jeg fik oplyst, at der lå en tank i indkørslen, som de anvendte til, at opbevare vand til haven da de skiftede til gasfyr. Jeg er nu bekymret for, hvor længe den må ligge og om alt er ok. Er det noget I har lyst at kigge på og…

Sløjfning af 2500 liter olietank.

Jeg ville gerne bede om en attest på sløjfning, af min 2500 liter olietank. Min adresse er i Haslev kommune. Venlig hilsen Karsten, Haslev

Sløjfning af olietank.

Jeg ville gerne bed om en sløjfning af min olietank. Jeg bor i Haslev. Venlig hilsen Michael, Haslev

Jeg ville gerne bede om en sløjfning.

Jeg er i gange med, at sælge min ejendom i Haslev. Jeg ville gerne bede om en sløjfning af olietanken. Venlig hilsen Maibrit, Haslev

Sløjfningsattest af overjordisk olietank.

Herved tillader jeg mig på vegne af bobestyrer i boet, at rette henvendelse, idet vi i forbindelse med salget af boets ejendom har brug for en sløjfningsattest på den på ejendommen værende overjordiske olietank. Tanken ligger bagerst i haven ud mod marken, og der stikker et lille rør op af jorden. Da ejendommen er solgt,…

Tilbud på sløjfning af gammel olietank.

Jeg har en nedgravet olietank på 2500 liter, som har nået sidste salgsdag. Vi bor ude på landet, hvor vi næppe bliver tilbudt fjernvarme, så på et eller andet tidspunkt bliver vi nok påtvunget et jordvarmeanlæg. Men som situationen er lige nu med usikkerhed på energi- og især elpriser og på evt. tilskud ved overgang…