Sløjfning af olietanke i Favrskov kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Sløjfning af olietank
Hvis du tager en olietank varigt ud af brug, skal tanken sløjfes. En sløjfning af olietanken skal anmeldes til Favrskov Kommune.

Når du sløjfer en olietank skal:
Tank og rørføring tømmes helt for indhold.
Anlægget (tank og rør) skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

opgravning af olietank

Vi anbefaler at grave tanken op, men det er ikke et lovkrav. Fordelen er, at så konstateres en eventuel forurening med det samme inden forsikringsordningen ophører 6 måneder efter, at anlægget er taget ud af drift.

Når du har opgravet tanken, anbefaler vi følgende:

Tankgraven inspiceres af en uvildig miljøteknisk rådgiver
Der udtages repræsentative jordprøver som dokumentation for, at anlægget ikke har medført jordforurening
Dokumentation fremsendes til kommunen sammen med skema for sløjfning af tank.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Forurening i forbindelse med olietank
Hvis du konstaterer en forurening, skal Favrskov Kommune, Natur og Miljø underrettes. Er jorden misfarvet, lugter af olie eller er der andre tegn på jordforurening er det vigtigt, at du straks får givet kommunen besked.
Ved et akut uheld skal du ringe 1-1-2 med det samme. Du skal anmelde forureningsuheldet til alarmcentralen og:

Opgive navn, adresse og telefonnummer
Oplyse om uheldsstedet
Oplyse om omfanget af forureningen
Alarmcentralen sørger for at rekvirere beredskabet for at få standset og afværget ulykken. Beredskabet vil sørge for kontakten til miljømyndigheden.

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Teknik og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel

Tlf: 89 64 10 10

Email: favrskov@favrskov.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Favrskov kommune

Tom olietank skal sløjfes.

Tanken er “kørt tom”. Den bruges ikke mere. Den er på 2000 liter, og er nedgravet. Vil gerne have den tømt og regner selv med at fylde den med sand som billigste løsning. Venlig hilsen Jan, Favrskov

Sløjfning af 2500 liter olietank.

Jeg har en olietank 2500 liter, der står i min gårdsplads. Den er stort set tom. Der ligger maksimum en liter i bunden. Den vil jeg gerne have afhentet til skrotning og efterfølgende et certifikat her for. Kan I lave en pris på det? Venlig hilsen Jan, Hadsten

Hjælp til lokalisering af eventuel olietank.

Hej Fensmark. Jeg har behov for hjælp til lokalisering af en eventuel olietank på min matrikel. Venlig hilsen Pernille, Hammel

Vi ønsker at få fjernet vores to olietanke.

Vi ønsker at få fjernet vores to olietanke. Den ene er en fritstående fra 1972 på 1200 liter og den anden er nedgravet i 1970 på 2500 liter, hvorefter den er afblændet i 1990. Kan I sende to tilbud, et hvor I gør det hele, og et hvor vi selv udfører gravearbejdet? Venlig hilsen Sofie,…

Pris for opgravning af olietank samt sløjfning.

Nedgravet olietank fra 1972. Pris for at grave den op samt opfyldning og sløjfning på BBR osv. Mener vi aftalte 10.000 kr. sidste år. Men det var ikke muligt at få den gravet op før nu. Oliefyret er væk nu og det er nemt at komme til med både trailer og maskine. Venlig hilsen Jacob,…

Tilbud på fjernelse af udendørs olietank.

Jeg vil høre hvad det koster at få fjernet en udendørs olietank på 1200 liter. Venlig hilsen Peter, Favrskov

Kan i bekræfte om vores olietank er blevet sløjfet.

Vi vil gerne have hjælp til vores nedgravede olietank. Vi fik at vide da vi købte huset, at den formentlig var blevet sløjfet, men dette er ikke bekræftet. Vi vil derfor gerne have bekræftet det (og gjort hvis det ikke er) samt registreret til kommunen. Den skal ikke graves op. Venlig hilsen Monica, Favrskov

Jeg vil gerne have sløjfet en gammel olietank.

Hej. Jeg vil høre hvad det koster at få fjernet en gammel 1500 l olietank. Den er nedgravet og afblændet i 1995. Den ligger bag huset under terrassen. Gitte, Hammel

Nedgravet tank som skal sløjfes.

Nedgravet tank som skal sløjfes. 1500 liter. Der er en bundrest i tanken. Christian, Ulstrup

Olietank ønskes afblændet.

Forespørgsel: Jeg er ved at sælge mit parcelhus, og der ligger på grunden en olietank, der er tømt, men ikke afblændet. Hans Peder, Hadsten