Sløjfning af olietanke i Faaborg-Midtfyn kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Skal du sløjfe en olietank?

Hvis du tager en tank varigt ud af brug, skal tanken sløjfes. Dette skal du meddele til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du sløjfer en olietank ved:

  • at fjerne restindhold af olie i tank og rør,
  • at afmontere påfyldnings-studsen og afblænde (lukke) tanken, så påfyldning af olie ikke kan finde sted,
  • at fjerne tanken fra ejendommen.

Hvis tanken er gravet ned et sted, hvor der kører tunge køretøjer, bør du overveje om tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav, men kan sikkerhedsmæssigt være en god idé.

En overjordisk tank eller en opgravet, rengjort tank kan afleveres på genbrugspladsen.

Det er grundejerens egen pligt at sikre, at olietanke er registreret korrekt i BBR.

I særlige tilfælde kan vi tillade lempelser af visse krav (herunder krav om afstand til drikkevandsindvindinger). Kontakt Miljøafdelingen.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Olietanke kan give store forureninger og derfor er der regler for olietankes produktion, placering, alder, samt om at give kommunen besked om ændringer.

Kontaktoplysninger

Faaborg-Midtfyn Kommune
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Miljø tlf: 72 53 21 40

Email: teknik@fmk.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Faaborg-midtfyn kommune

Ønsker at få fjernet en olietank.

Ønsker at få fjernet en olietank. Tanken er i en vaskekælder, hvor der træbeklædning foran tanken. Den skal både fjernet og “slutafmeldes”. Venlig hilsen Lone, Broby

Vi ønsker en sløjfningsattest på olietank.

Vi ønsker en sløjfningsattest på olietank. Venlig hilsen Lasse, Ryslinge

Afblænding af olietank.

Afblænding af olietank på 2500 liter. Adressen er i Faaborg. Venlig hilsen Henrik, Faaborg

Tilbud på gensløjfning eller fjernelse af tank.

Vi har overtaget et hus i Kværndrup . Der ligger en olietank i forhaven som tidligere er blevet sløjfet – attesten blev dog aldrig indsendt af tidl. ejer så den er ikke blevet registreret i BBR. Vi ønsker derfor tilbud på 2 flg. scenarier: 1) Gensløjfning samt deponering af sand i tank 2) Fjernelse af…

Hvad koster det at få en olietank tømt?

Hvad koster det at få en olietank tømt og lave papir på. Vi bære den ud til vejen og bortskaffes. Venlig hilsen Henrik, Årslev

Gensløjfning samt deponering af sand i tank.

Vi har overtaget et hus i Kværndrup pr 01/12/21. Der ligger en olietank i forhaven som tidligere er blevet sløjfet – attesten blev dog aldrig indsendt af tidl. ejer så den er ikke blevet registreret i BBR. Vi ønsker derfor tilbud på 2 flg scenarier: 1) Gensløjfning samt deponering af sand i tank 2) Fjernelse…

Sløjfning af olietank samt foretagelse af jordprøver.

Hejsa. Jeg vil gerne have et tilbud på sløjfning af olietank. Den skal opgraves, og hullet skal fyldes op. Der skal tages relevante jordprøver, samt ske afmelding til kommune. Placeringen af tanken er kendt og arbejdsområdet er nemt tilgængeligt på gårdsplads. Venlig hilsen Micheal, Millinge

Afblænding af olietank.

Afblænding af olietank. Venlig hilsen Torben, Vester Skerninge

Tilbud på gensløjfning, samt deponering af sand i tanken.

Vi har overtaget et hus i Kværndrup pr 01/12/21. Der ligger en olietank i forhaven som tidligere er blevet sløjfet – attesten blev dog aldrig indsendt af tidl. ejer så den er ikke blevet registreret i BBR. Vi ønsker derfor tilbud på 2 flg scenarier: 1) Gensløjfning samt deponering af sand i tank 2) Fjernelse…

Nedgravet olietank skal tømmes og fyldes med grus.

Vi har en nedgravet olietank med ca. 250 liter i. Den skal tømmes og fyldes med grus, eller hvad man gør! Og tanken skal blive i jorden. Venlig hilsen Heidi, Fåborg