Sløjfning af olietanke i Brønderslev kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Relevante vilkår for sløjfning eller etablering af olietanke for borgere og erhverv. Vilkårene skal beskytte jord, grundvand og recipienter mod forurening

Hvordan finder jeg ud af, hvor gammel min olietank er?
Fabrikationsåret kan findes via den tank attest, der ofte fulgte med tanken, da den blev indkøbt. Evt. kan der tages kontakt til kommunen, og måske foreligger der her dokumentation for alder af tank via tank attest.

Alderen kan fastslås, hvis der findes et mærkeskilt på olietanken.
På mærkeskiltet fremgår tankens fabrikationsår.

Tankens godkendelsesnummer består af 5 og 6 tal, der fortæller om fabrikanten, udvendig overflade, konstruktion og indvendig overflade.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt, at din villatank og forbindelsen hertil er tæt. Alle private olietanke skal være godkendte. Hvis du er i tvivl om din olietank og tilhørende rørledning er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tank attesten. Hvis du ikke kan se det og har mistet attesten, kan du kontakte kommunen, som kan have en kopi. Ellers check evt. din ejendoms BBR på hjemmesiden Den Offentlige Informationsserver.

For at finde aldersgrænsen for din olietank skal du minimum kende flg.:

  • Tankens godkendelsesnummer
  • Produktionsåret for tanken
  • Hvilken materialer tanken er lavet af
  • Hvilken rustbeskyttelse tanken har

Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside eller via kontakt til kommunen.

Ved spild fra utæt olietank
Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen. Kommunen kan altså kræve, at du betaler for, at jorden bliver undersøgt og renset op.

Det er lovpligtigt for alle tank ejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Oliebranchens Fællesrepræsentation kan du få mere at vide om forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Carsten Hoff Mortensen
Sagsbehandler - Virksomheder

Tlf: 99455857

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra brønderslev kommune

Jeg har en nedgravet olietank som skal sløjfes.

Hej. Jeg har en nedgravet olietank som skal sløjfes. Venlig hilsen Amalie, Hjallerup

Jeg har en 2500 liters olietank, som jeg skal have sløjfet. 

Jeg har en 2500 liters olietank, som jeg skal have sløjfet. Den er nedgravet og placeret under vores halvtag. Jeg har ikke brugt tanken i mange år, da vi har fået installeret fjernvarme. Jeg ved ikke om den allerede er renset og blændet af? Kan I give et overslag på hvad det vil koste? Venlig hilsen…

Vi skal have sløjfet vores olietank.

Vi skal have sløjfet vores olietank, som står i garage. Venlig hilsen Elly, Brønderslev

Pris på sløjfning af 1500 liter nedgravet olietank.

Pris på sløjfning af 1500 liter nedgravet olietank. Venlig hilsen Gitte, Brønderslev

Pris på afblænding af to nedgravede olietanke.

Vil gerne have en pris på afblænding af to nedgravede olietanke på hhv. 1200 og 2500 liter på samme adresse. Tankene er tømt. Venlig hilsen Oluf, Brønderslev

Nedgravet glasfiber olietank skal afblændes.

Hej. Jeg har en nedgravet glasfiber olietank på 1500 liter som jeg gerne vil have afblændet og fyldt med sand. Er det noget jeg kan få en go’ pris på? påfyldningsstuds er nem at komme til. Venlig hilsen Jesper, Jerslev

Har brug for at få lokaliseret to olietanke.

Har brug for at få lokaliseret to olietanke i forbindelse med en ejendomshandel 🙂 Venlig hilsen Peter, Asaa

Tilbud af opsugning af en 1000 liter olietank.

Hej. Jeg vil gerne indhente et tilbud af opsugning af en 1000 L. Tank der står frit med nem indgang til røret udenfor. Og så vil jeg gerne vide om I opkøber olien eller man skal stille nogle tanke til rådighed? Venlig hilsen Tina, Brønderslev

Fritstående tank på 1200 liter skal bortskaffes.

Fritstående tank på 1200 liter skal bortskaffes. Venlig hilsen Ole, Hjallerup

Fjernelse af nedgravet olietank på 1500 liter.

Fjernelse af nedgravet olietank 1500 liter. Placeret midt i have (nem adgang) Kan I give mig en fast pris? 🙂 På forhånd mange tak! Venlig hilsen Mia, Hjallerup