Sløjfning af olietanke i Brøndby kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Hvis en olietank tages varigt ud af brug, skal tanken og dens rørsystemer sløjfes korrekt. Tager du en olietank varigt ud af brug, skal du huske at give kommunen besked.

Sløjfningen af en nedgravet olietank sker enten ved at grave olietanken op eller ved at afblænde den. For en overjordisk (indendørs/udendørs tank) gælder, at tanken tømmes helt og bortskaffes til jernhandel eller afleveres på kommunens genbrugsstation.

Ved sløjfning skal tanken bundsuges og spules ren. Hvis tanken ikke fjernes, skal påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken plomberes, så påfyldning ikke kan finde sted. Hvis der er fare for sammenstyrtning f.eks. ved tung kørsel ovenpå tanken, anbefaler vi at tanken fyldes med sand.

En villaolietank er en olietank på under 6000 l, der er tilsluttet et oliefyr, og som anvendes til bygningsopvarmning. Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes. For tanke, der er større end 6.000 liter, er det tankenes tilstand, der afgør, hvornår sløjfning skal ske.

Når arbejdet er afsluttet, skal du sørge for, at vi får skriftlig dokumentation for, hvordan tanken er blevet sløjfet. Anmeldelse om at anlægget er sløjfet skal sendes til Teknisk Forvaltning senest 4 uger efter sløjfningen.

Information om olietanke under 6.000 liter (herunder de særlige forsikringsregler for villaolietanke) finder du her.

opgravning af olietank

For en nedgravet tank er der 2 lovlige løsninger:

- Påfyldningsrøret fjernes, tanken tømmes helt, spules og suges ren f.eks. af en slamsuger. Til slut monteres en afblændingsprop nede på tanken.

-Tanken tømmes helt, spules og suges ren f.eks. af en slamsuger. Tanken graves op, hvorefter den sendes til jernhandel.

En opgravning evt. suppleret med en jordprøve kan give syn for sagen og ofte gøre et evt. salg af ejendommen lettere, da der derved ikke længere er usikkerhed om en evt. forurening.

Læs mere om forsikringsordningen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på Brøndby Kommunes Genbrugsstation på Sydgårdsvej. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages, når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Miljøafdelingen
Brøndby Kommune
Brøndby Rådhus
2605 Brøndby

Tlf: 43 28 28 28

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra brøndby kommune

Tilbud på gensløjfning.

Jeg er ved at sælge mit hus, hvor der er en olietank. Den er ikke afblændet korrekt, og jeg ville derfor gerne bede om et tilbud på gensløjfning. Venlig hilsen Gitte, Brønby

Hvad koster det at få fjernet en gammel olietank?

Hej. Hvad koster det at få opgravet og fjernet en gammel olietank? Venlig hilsen Dorthe, Brøndby

Vi ønsker at få afblændet vores olietank.

Hej med jer. Hvor hurtigt vil i kunne få afblændet en olietank, vi har en mulig ordre til en olietank, vi har møde med sælger i morgen  Venlig hilsen Jesper, Brøndby

Pris på geoteknisk jordbundsundersøgelse samt forureningsanalyse.

Jeg har købt en grund i Brøndby og skal have lavet en geoteknisk jordbundsundersøgelse samt forureningsanalyse. Det drejer sig om 5-6 boringer. Hvad tager i for det og hvor hurtigt kan i lave analysen (haster lidt) Venlig hilsen Dennis, Brøndby

lokalisering samt sløjfning af olietank.

Lokalisering af evt. olietank. Jeg skal dokumentere overfor kommunen at jeg ikke har gammel olietank nedgravet i forbindelse med hussalg. Tilbud på søgning ønskes. Venlig hilsen Ole, Brøndby

Jeg søger jeres tilbud om jordbundsundersøgelse.

Jeg er i gang med at købe et brugte hus. Der er lige nu en gamle olietank nede i jorden ved indkørsel. Ift. dokument fra Kommune, var olietanken tømt og afblændet in 1986. Dokumentet viser dog ikke hvilket firma der gjorde det og hvordan. Det kun vigtigt for mig, at vide om jorden i og…

Mangler dokumentation på olietank kan i hjælpe?

Olietank tømt og afblændet i 2014 af Skaarup VVS men kan ikke dokumentere det – hvad vil en kontrol og et certifikat koste? Venlig hilsen Christian, Brøndby Strand.

Vi har en olietank i kælderen, som skal fjernes.

Vi har en olietank i kælderen, som skal fjernes. Dette vil vi gerne bede om tilbud på. Venlig hilsen Malene, Brøndby

Vi har en tank der er sløjet men vi vil gerne vide om der er sket et udslip.

Vi er ved at købe et hus som har en nedgravet olietank.Ifølge bbr er tanken sløjfet, men vi kunne godt tænke os at få undersøgt om der skulle være sket i et udslip fra den. Info om tanken:Nedgravet i 1965Sløjfet i 19852500LPlacering ukendt. Er det noget i kan hjælpe med? Med venlig hilsen Kåre, Brøndby

2500 l nedgravet olietank skal renses og blændes.

Forespørgsel: Vi har en 2000/2500 l nedgravet olietank (fibertank) med Ca 500 l fyringsolie i, der skal renses og blændes. Tanken ligger Ca 2.5 meter fra grusvej, og der burde ikke være noget der forhindre frit arbejde. Hvad vil pris være for at tømme og rense +blænde? Mvh Camilla, Brøndby