Sløjfning af olietanke i Billund kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Det skal anmeldes til Billund Kommune, når olietanken sløjfes og tages ud af brug. Dette skal ske senest 4 uger efter sløjfningen.

Oliebranchens forsikringsordning dækker en olieforurening, indtil 6 mdr. efter olietanken er taget ud af brug.

Inden sløjfning skal tanken tømmes for olie og slam, som bortskaffes på miljømæssig forsvarlig måde.

Enten skal tanken fjernes eller afblændes/afproppes, således at påfyldning ikke kan finde sted.

Sløjfning af olietanke i forbindelse med planlagt kollektiv varmeforsyning
I et område med planlagt kollektiv varmeforsyning, kan sløjfningsterminerne overskrides med op til 2 år. Dette kræver en tilladelse fra Billund Kommune.

En fyringsolietank skal være dækket af en forsikring. Senest en måned efter etablering, skal der indsendes en kopi af tilladelsen til forsikringsselskabet sammen med en tilsynsrapport, der dokumenterer at tanken er i god stand.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Det anbefales nøje at overveje, om der kan være en olieforurening fra spild eller udsivning i forbindelse med tankens anvendelse. Der er en obligatorisk forsikringsordning for villaolietanke, der vil kunne dække en evt. forureningsoprydning, hvis forureningen opdages når tanken tages ud af brug.

Kontaktoplysninger

Billund Kommune
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Team Virksomhed

Tlf: 7972 7102

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra billund kommune

Vi har en fritstående olietank, som skal sløjfes.

Vi har en fritstående olietank, som vi gerne vil have sløjfet, fordi vi sætter en varmepumpe op. Jeg kan se I ligger på Sjælland, men når jeg søger på Varde dukker I også op. Kan I afblænde vores olietank? Venlig hilsen Nini, Grindsted

Vi har en nedgravet olietank, som vi overvejer at få fjernet.

Vi har en nedgravet olietank, som vi overvejer at få fjernet. Tanken er 2500 liter. Hvor meget koster det at få dem gravet op og fjernet? Venlig hilsen Rebekka, Billund

Jeg har en olietank som jeg gerne vil have fjernet.

Forespørgsel: Jeg har en olietank, der står bagerst i min carport i sommerhus, som jeg gerne vil have fjernet, er det noget I kan klare? Venlig hilsen Hanne, Billund

Vil gerne have en erklæring på, at olietank er tom og afblændet korrekt.

Hej. Vi har netop solgt en ejendom hvor der er en olietank som er afblændet af en smed. Men køber vil have en erklæring på at den er tom og afblændet korrekt. Hvad koster det at få jer til det og hvor hurtigt kan i rykke ud? Mvh Tina, Grindsted

Afblænding af nedgravet dieseltank.

Afblænding af 10000 l nedgravet dieseltank. Har ikke været benyttet i mange år. Hilsen John, Billund

Jeg vil gerne have en pris på sløjfning af olietank.

Forespørgsel: Jeg vil gerne have en pris på sløjfning af olietank, hvor olietanken oprenses og fyldes med sand. Katrine, Billund