Sløjfning af olietanke i Ballerup kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Tjek din olietanks alder. En række olietanke skal på grund af aldersgrænser tages ud af brug og sløjfes indenfor de nærmeste år.

Aldersgrænser

Nedgravede, glasfiberbelagte ståltanke: 40 - 50 år
Nedgravede plasttanke: 45 år
Overjordiske ståltanke (også indendørs): 30 - 40 år
Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke: 40 år
Overjordiske enkeltvæggede plasttanke: 25 år
NB! Nedgravede plasttanke skal sløjfes nu (frist 31. mar. 2015)
Er du i tvivl om, hvornår din olietank skal sløjfes?

Foretag tjek ifm. besøg af skorstensfejer
Foretag tjek ifm. besøg af oliefyrstekniker
Kontakt Ballerup Kommune, Miljø & Teknik, 44 77 20 00
Det er vigtigt, at dit olieanlæg opfylder reglerne, ikke mindst i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Alle olietanke, benzintanke m.m., der tages ud af brug i Ballerup Kommune, skal afmeldes til Byg & Miljø.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Har du set tegn på forurening fra din olietank, skal du kontakte Ballerup kommune. Herefter vil det typiske forløb være:

Kommunen vurderer
Vi ser på forureningen og vurderer skadens omfang.

Kontakt forsikringsselskab
Du kontakter dit forsikringsselskab. (Hvis olietanken er lovlig, dækker forsikringen udgifter til forureningsundersøgelse og afværgeforanstaltninger. NB! Den obligatoriske forsikring dækker kun udgifter til sikring mod forurening af grundvand, afdampning eller kontakt med jorden.)

Forurening undersøges
Resultater af forureningsundersøgelse foreligger efter 1- 4 uger. (Resultaterne bruges til at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at gribe ind overfor forureningen)

Forurening afværges
Evt. afværgeforanstaltninger sættes i gang. Det kan fx være:

afgravning af den forurenede jord
udskiftning af oliepåvirkede bygningsdele
etablering af ventilationsanlæg i huset
etablering af beluftet dræn under huset
Restforurening bedømmes
Der kan være efterladt en restforurening, som fx ligger inde under husets fundament og dermed er svær eller uforholdsmæssig dyr at fjerne.

Grund kortlægges evt. som forurenet
En restforurening udgør ikke nogen risiko for at bo i huset men kan godt betyde, at grunden kortlægges som forurenet. Grunden vil blive kortlagt som forurenet, hvis forureningen er af en størrelse og styrke der gør, at det er væsentligt at kende til den, fx i forbindelse med fremtidigt gravearbejde på grunden.

Kontaktoplysninger

Ballerup Kommune
Natur, Klima & Miljø

Tlf: 41 75 01 66

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra ballerup kommune

Sløjfning af nedgravet olietank på 6000 liter.

Vi har en nedgravet olietank på 6000 liter fra 1980 i Ballerup. Den skal tømmes og renses. Mener ikke der er så meget tilbage i tanken. Vi graver selv (håndværker gør det) tanken op. Ser frem til at modtage jeres tilbud. Send også gerne et på opgravning. Venlig hilsen Claudia, Ballerup

Tilbud på sløjfning af olietank.

Jeg ville gerne bede om et tilbud på sløjfning af min olietank. Jeg bor i Ballerup kommune. Venlig hilsen Michelle, Ballerup

Tilbud på eftersøgning og gensløjfning.

Jeg er ved at købe et hus. På grunden er der muligvis en nedgravet olietank. Jeg ville gerne bede om et tilbud på eftersøgning, samt gensløjfning. Jeg ville også gerne finde ud af om jorden er forurenet. Venlig hilsen Inge, Ballerup

Tilbud på fjernelse af olietank.

Jeg vil gerne bede om et tilbud på fjernelse af olietank. Olietanken er gravet op og koblet fra ifm. hus-byggeprojekt. Tilbuddet omhandler dermed alene forsvarlig fjernelse af tanken fra grunden i Ballerup. Venlig hilsen Maiken, Ballerup

Tankscreening af olietank.

Vi aner ikke, hvor vores olietank er placeret, kan i hjælpe os? Vi kunne muligvis godt tænke os en gensløjfning. Adressen er i Ballerup. Venlig hilsen Tanja, Ballerup

Jeg skal have fjernet og afmeldt en olietank.

Jeg skal have fjernet og afmeldt en olietank, som står i et udhus på Rømø. Er det en opgave i kan klare og give en pris på. Venlig hilsen Peter, Ballerup

Sløjfning af nedgravet olietank på 2500 liter.

Sløjfning af nedgravet olietank på 2500 liter. Der er påfyldningstuds som er let tilgængelig. Skal ikke fjernes. Venlig hilsen Rita, Ballerup

Fjernelse af nedgravet olietank i Ballerup.

Fjernelse af nedgravet olietank i Ballerup. Overtagelse af huset er 15 feb. så det skal være den 16 eller 17 feb. 2022. Venlig hilsen Martin, Ballerup

Jeg ønsker et tilbud på at få tanken gravet op.

Jeg har været ved at grave i min forhave, da jeg skal have lagt fliser, så der er plads til at parkere en bil. I den forbindelse støder jeg på en olietank, som ikke har været oplyst i BBR. Jeg vil meget gerne have gravet olietanken op, og kørt væk. Jeg har fundet ud af,…

Undersøgelse af olietank samt foretagelse af jordprøver.

Hej igen. Jeg fandt den først olietank her i dette dokument på side 16-18. Tusind tak for hjælpen. Er det muligt at få lavet et tilbud til undersøgelse af disse tanke og jordprøver omkring dem i forhold til forurening. Som vi kan give med til sælger? Venlig hilsen Michelle, Skovlunde