Sløjfning af olietanke i Assens kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Anmeldelse og sløjfning af olietanke skal foregå via portalen Byg og Miljø.

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel.

Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Du kan løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Anmeldelse og sløjfning af olietanke skal foregå via portalen Byg og Miljø.

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel.

Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Du kan løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser.

Kontaktoplysninger

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra assens kommune

Tømning og sløjfning af 1500 liter nedgravet olietank.

Tømning og sløjfning af 1500 liter nedgravet olietank placeret ca. 4 m foran huset med fri adgang. Venlig hilsen Leif, Haarby

Sløjfningsattest på olietank.

Jeg har en olietank i Aarup, som jeg har sløjfet i 2010. Jeg fik den dengang bundsuget og afmeldt til kommunen, men jeg har ikke nogen sløjfningsattest. Jeg vil derfor gerne have den undersøgt og have en attest på at den opfylder reglerne. Venlig hilsen Hans, Aarup

Tømning og sløjfning af nedgravet olietank.

Tømning og sløjfning af 1500 liter nedgravet olietank placeret ca. 4 m foran huset med fri adgang. Venlig hilsen Leif, Haarby

Opgravning og efterfølgende jordprøver af tank.

Hej. Jeg har været i kontakt med en medarbejder, der ville opstarte et tilbud han har sendt på ovennævnte adresse omkring opgravning efterfølgende jordprøver af tank, der er lokaliseret på ejendommen. Vil I igangsætte opgaven, så hurtigt som muligt. Venlig hilsen Michael, Assens

Opgravning af gammel olietank.

Vi har solgt hus men skal grave gammel olietank op. Der er naturgas i dag. Vi ved hvor den er placeret og at den er 1500 liter. Vi vil ud over pris gerne vide jeres procedure for at fjerne den inkl. vurdering af forurening? Samt hvor hurtigt i kan hjælpe os. Beliggenhed i Årup. Venlig…

Vi vil gerne have et tilbud på afblænding af olietank.

Vi vil gerne have et tilbud på afblænding af olietank. Tanken ligger i en carport tæt på fundament, så det vil ikke være muligt at grave den op. Venlig hilsen Anne, Tommerup

Jeg skal have fjernet en nedgravet gammel olietank.

Jeg skal have fjernet en nedgravet, tom og afblændet gammel ca. 1960-70 olietank i min have. Hvad skal det koste? Venlig hilsen Dan, Assnes

Pris på afblænding af en olietank.

Hej, Jeg vil gerne have en pris på afblænding af en olietank. Gerne en pris både med og uden egen frigravning. Derudover naturligvis en attest. Venlig hilsen Nichlas, Vissenbjerg

Ønskes pris på fjernelse af olietank.

Ønskes pris på fjernelse af olietank. 1200 liter, jern, tømt og skyllet med sæbevand, står i indkørsel, lastbil kan komme til og fjerne den. Venlig hilsen Ejner, Vissenbjerg

Vi har to olietanke som skal sløjfes.

Forespørgsel: Vi har 2 olietanke i Middelfart kommune som skal sløjfes, samt 2 i Assens kommune. Den ene skal skæres op, og tages op af en kælder, de andre 3 er frit tilgængelige. Alle tanke er relativt tæt på hinanden. Kommunegrænsen går bare lige ned gennem vores ejendom, så derfor er det 2 forskellige kommuner.…