Sløjfning af olietanke i Allerød kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Når du ikke længere anvender din olietank, skal den tages ud af brug og sløjfes.

Ved sløjfning af en olietank skal tanken tømmes for olie. Herefter skal påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken blændes af, så der ikke kan fyldes olie på igen. Du kan også vælge at fjerne eller grave tanken op.

Det anbefales at grave tanken op, da forsikringen dækker i op til 6 måneder efter, at du er holdt op med at bruge tanken.

Når arbejdet er udført, skal du afmelde olietanken senest fire uger efter. Når du anmelder sløjfningen af tanken, skal du oplyse, hvordan tanken er blevet sløjfet.

Det er ejeren eller brugerens ansvar at afmelde tanken.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Det er dit ansvar som husejer at holde øje med holdbarhed på, stand af og krav til din olietank. Under "Forurenet jord og olietanke" kan du læse mere om, hvordan du sikrer at din olietank er sikker, tæt og godkendt.

Arbejdet på din olietank skal altid udføres af professionelle og anmeldes til kommunen. Dette gør du under "Anmeld olietank".

Din olietank har begrænset holdbarhed, og en læk kan forurene både jord og grundvand

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.
Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Kontaktoplysninger

Natur & Miljø
Forvaltningen
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Tlf: 48 10 01 00

Email: naturogmiljoe@alleroed.dk

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra allerød kommune

Olietank ønskes skøret i stykker og fjernet.

Hej. Jeg har købt et nyt hus, hvor der i kælderen er placeret en gammel olietank. Den har ikke været i brug i mange år og er umiddelbart tømt osv. Er det noget som I vil komme og skære i stykker og fjerne? Venlig hilsen Henrik, Allerød

Nedgravet olietank skal tømmes og afblændes.

Jeg har en nedgravet olietank, på 2500 liter, EBA nr 7789, fra 1988, som jeg gerne vil have sløjfet. Jeg forventer, at der er godt 100 liter olie på tanken. Tanken skal blot tømmes og afblændes, og kan formentlig forsvarligt ligge uden at blive fyldt med sand. Er det en opgave I kan påtage jer,…

Fjernet og afmeldt en olietank.

Hej. Jeg skal have fjernet og afmeldt en olietank som står i et udhus. Er det en opgave i kan klare og give en pris på? Venlig hilsen Preben, Allerød

Afblænding af olietank.

Vi har haft gas siden 1989, men olietanken er aldrig blevet afmeldt til kommunen. Så vi skal have verificeret, at tanken er afblændet, og afmeldes til kommunen. Vi bor i 3450 Allerød. Venlig hilsen Dan, Allerød

Skrotning af 1200 liter olietank.

Skrotning af olietank 1200 liter står på jorden. Venlig hilsen Thomas, Allerød

Tilbud på fjernelse af olietank.

Min søn har købt sommerhus i Nordsjælland, hvor der er fritstående olietank i carport vi gerne vil have fjernet. Tanken er fra 2008 i flot stand. Der er i tanken 1.100 liter fyringsolie, kan i give et tilbud på dette? Venlig hilsen Helge, Nordsjælland

Jeg har en nedgravet olietank som skal afblændes.

Jeg har en nedgravet olietank som skal afblændes. Venlig hilsen Jytte, Allerød

Olietank skal sløjfes, afmeldes og fjernes.

Olietank i kælder med ca. 100 liter olie skal sløjfes, afmeldes og fjernes. Venlig hilsen Steen, Allerød

Hvad koster det at få tømt en gammel olietank.

Hvad koster det af få tømt en gammel olietank stående i en garage ud til vej? det er ca. 50 liter i. Der står også et ældre oliefyr. Er det noget I vil have med til metalskrot eller koster det ekstra hos Jer? Venlig hilsen Alex, Lynge.

Olietank skal tømmes og annulleres til kommunen.

Vi har en nedgravet olietank som skal tømmes, og annulleres til kommune. Vi graver den selv op og fjerner den. Den indeholder omkring 250 liter. Venlig hilsen Leif, Lynge