Sløjfning af olietanke i Albertslund kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Olietanke under 6.000 liter - villaolietanke
Bruger du ikke længere din olietank, fordi du f.eks. har fået installeret fjernvarme eller naturgas, skal den enten fjernes eller sløjfes.

Her kan du læse om nogle vigtige ting, du skal huske, hvis du har en olietank på under 6.000 liter på din ejendom. Du skal sikre dig, at din tank er lovlig og at den bliver sløjfet korrekt, inden den bliver for gammel. En tank som er for gammel er ikke omfattet af forsikringen og det kan derfor være en bekostelig affære hvis der er en læk på olietanken. Den omkostning vil vi gerne sikre os, at du slipper for. For ikke at nævne de skadelige konsekvenser, som denne type miljøuheld har for miljøet.

HUSK:
Det er dit ansvar som grundejer, at dit tankanlæg er lovlig.
Det er dit ansvar som grundejer, at oplysningerne om olietanke og opvarmningsform er korrekte i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
Tjek dine BBR-oplysninger om din ejendom på (www.ois.dk). Hvis oplysningerne i BBR ikke er korrekte skal du afmelde dem digitalt via Byg og Miljø.

Olietanke der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og sløjfes. Der skal sendes en erklæring til kommunen når olietanken er sløjfet.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Tanken graves op.
Vi anbefaler, at villaolietanke, der tages ud af brug og som er omfattet af den lovpligtige forsikringsordning for villaolietanke, graves op. Skulle det ved opgravningen vise sig, at der er en forurening så vil forsikringsordningen som udgangspunkt dække oprensning af forurening.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund, og hvor den er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

utæt olietank og jordforurening

Kontakt kommunen, hvis der er sket spild med olie
Hvis olien strømmer ud under påfyldning, eller hvis der sker et spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, der har foretaget påfyldningen, straks underrette Miljø og Teknik på tlf. 43 68 68 68 eller på miljo@albertslund.dk og ejeren eller brugeren af anlægget.

Sørg for at få tanken tømt for olie. Du kan kontakte brandvæsenet eller en slamsuger, der må tage olieaffald. Umiddelbart efter skal du kontakte Miljø og Teknik.

Hvis olietanken ikke er i brug og du opdager, at der olie i jorden omkring din olietank, skal du kontakte Miljø og Teknik - også selv om det er længe siden, at tanken er afblændet.

Olietanke der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og sløjfes. Der skal sendes en erklæring til kommunen når olietanken er sløjfet.

Kontaktoplysninger

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

Tlf: 43 68 68 68

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra albertslund kommune

Opgravning og fjernelse af olietank.

Vi har købt en ejendom, hvor i for nyligt har væres ude og sløjfe en olietank. Vi står i den situation hvor vi planlægger en tilbygning og placeringen af olietanken er, som vi kan se på tegningerne i det felt hvor noget af tilbygningen skal være. Derfor vil vi gerne have olietanken gravet op og…

Vi skal have afblændet en olietank.

Vi skal have afblændet en olietank, gerne så hurtigt som muligt. Det er på adressen i Albertslund, formodet 2500 liter tank. Venlig hilsen Sonja, Albertslund

Vi vil gerne bestille en sløjfning af 2500 liter olietank.

Hej Fensmark. Vi vil gerne bestille en sløjfning af 2500 liter olietank. Sælger ved hvor tanken ligger og der skal genfyldes grus op i niveau. I må meget gerne sende sælger et specifikt tilbud, også med adgangskrav osv. så arbejdet kan bestilles snarest. Venlig hilsen Jesper, Albertslund

Tilbud på gensløjfning af to olietanke.

Det er oplyst på ejendommens BBR, at der er 2 olietanke på ejendommen. Den ene med etablerings år 1970 og den anden 1993. Det er et dødsbo som sælger, så det er meget sparsomt hvad vi kan modtage af oplysninger om de 2 olietanke. Det eneste som foreligger i Kommunens, er en erklæring fra den…

Vi ønsker tilbud på en sløjfning af nedgravet olietank.

Hej, vi ønsker et tilbud på en sløjfning af en nedgravet olietank.Olietanken er fra 1979 og er på 1500L. mvh Charlotte, Albertslund

Jeg ønsker tilbud på opgravning af olietank.

Forespørgsel: Jeg ønsker tilbud på opgravning af olietank i indkørsel. I følge BBR er den etableret i 1967. Den er under 6.000 l, og den er afblændet. Venlig hilsen Jeanette, Albertslund

Fritstående olietanke ønskes fjernet.

Oliefyr, der står i stueplan, samt 1200 L fritstående tank som står i garage ønskes fjernet og destrueret. Et lille spørgsmål om olietank, som kan benyttes til år 2048, kan sådan en genbruges et andet sted, eller evt. sælges. Ingrid, Albertslund

Vi skal have fyldt vores olietank med sand.

Forespørgsel: Vi skal have fyldt vores olietank med sand, den er nedgravet og på ca 2400 l. Janne, Albertslund

Olietank samt fyr skal sløjfes.

Forespørgsel: Kære Fensmark. Jeg skriver da vi står overfor at skulle købe et hus, som i øjeblikket har oliefyr. Vi vil inden overtagelsen gerne have skiftet til naturgas og olietanken samt fyret skal derfor sløjfes. Tanken ligger nedgravet i haven. Har i mulighed for at komme med et tilbud på hvad det vil koste at…

Opfyldning med grus af nedgravet olietank.

Forespørgsel: Opfyldning med grus af, nedgravet olietank 2500 l. hvad koster det? Per, Albertslund