Sløjfning af olietanke i Aalborg kommune

Sløjfning og afblænding af nedgravet olietank

Olietanke under 6000L
Skal du etablere, udskifte eller sløjfe en olietank, skal det anmeldes skriftligt til kommunen.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil etablere, udskifte eller sløjfe en olietank?
Skal du etablere, udskifte eller sløjfe en olietank, skal det anmeldes skriftligt til kommunen minimum 2 uger før arbejdet ønskes påbegyndt. Er der tidligere etableret, udskiftet eller sløjfet en olietank på din ejendom uden en forudgående anmeldelse, har du som ejer pligt til at få forholdet lovliggjort ved anmeldes til kommunen.

Sløjfer du en nedgravet olietank anbefaler vi, at du graver den op. Hvis ikke olietanken fjernes fra ejendommen, skal den efter forskrifterne tømmes. Påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres, og tanken skal afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. Dette arbejde udføres af en oliefyrstekniker. Senest 4 uger herefter skal ejer indsende anmeldelse af sløjfningen til kommunen.

Hvad gør jeg, hvis tanken allerede er blevet sløjfet eller fjernet fra ejendommen?
Måske har en tidligere ejer sløjfet tanken - men kommunen ligger ikke inde med sløjfningsmeddelelsen fra ham. For at få tanken fjernet eller meldt sløjfet i BBR-registret, skal du som nuværende ejer indsende anmeldelse af sløjfningen til kommunen med notat om, hvornår tanken blevet fjernet/sløjfet.

Hvad gør jeg, hvis tanken ikke forefindes på min ejendom?
I enkelte tilfælde sker det, at der er blevet indsendt anmeldelse om en olietank, som aldrig er blevet etableret, eller at der er sket fejl i registreringen på anden vis. I disse tilfælde kan du som ejendommens nuværende ejer underskrive en erklæring om, at tanken ikke findes på ejendommen, og den vil herefter blive fjernet fra BBR-registret.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om, om olietanken er på min ejendom?
I tilfælde af at du ikke ved om eller hvor, der ligger en nedgravet olietank på din ejendom, kan du søge din ejendom frem i Aalborg Kommunes digitale byggesagsarkiv.

I nogle sager er der ved etableringen indsendt en tegning over, hvor på grunden olietanken ligger begravet, men det er desværre langt fra alle tilfælde. Hvis ikke de dokumenter, der findes i vores weblager, kan belyse, om tanken kan findes, er det ejers eget ansvar at gennemsøge ejendommen for at få klarhed over tankens placering og eksistens.

opgravning af olietank

Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til. Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
Fjerner du tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler, hvis det er en ståltank. Alle andre tanktyper kan du aflevere på genbrugspladsen.

males-2142892_640-greenish

Fjernelse og bortskaffelse af fritstående olietank

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Fritstående tanke kan afleveres som jern eller småt brændbart på en genbrugsstation. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Lokalisering af olietank

Hvis du er i tvivl om der er en olietank på din grund og hvor denne er nedgravet, kan du få den eftersøgt af et firma der sløjfer olietanke. Hvis tanken ikke findes, så udarbejder firmaet en historisk sløjfning, så tanken kan fjernes fra ejendommens BBR-meddelelse.

utæt olietank og jordforurening

Underretningspligt om udslip
Du har pligt til at underrette kommunen på tlf. 9931 2000, hvis du har mistanke om eller konstaterer udslip fra dit olietankanlæg. Ved et akut uheld ring 112.

sløjfningsattest eller tankattest

Tankattesten er dokumentation for at tanken er lovlig produceret og testet. Tankattesten indeholder produktionsår, størrelse, type- og fabrikationsnummer og navnet på fabrikantet. Hvis man har mistet tankattesten, så kan den genskabes, hvis producenten af tanken stadig eksisterer. Ofte kan man finde tankens oplysninger registreret under ”teknisk anlæg” på ejendommens BBR-meddelelse.

Tankens data står ofte på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som måske har en kopi.

Sløjfningsattesten er dokumentation for hvornår sløjfningen er udført og at dette arbejde er udført korrekt. Denne attest udstedes af det firma, der sløjfer eller fjerner tanken. Attesten fremsendes til kommunen, så de kan opdatere ejendommens BBR-meddelelse.

Du er som ejer af din ejendom forpligtet til at sikre at din olietank er sløjfet korrekt og overholder miljølovgivningen, hvis den er taget ud af drift
(jvf. Olietankbekendtgørelsen § 30).

Kontaktoplysninger

Byggeri
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Tlf: 9931 2000

Vi dækker hele Danmark

Søger du et professionelt firma der tager hånd om din olietank inkl. afmelding hos kommunen?

Kontakt Fensmark Miljø ApS

Ring   71 77 99 77

males-2142891_640-greenish

Andre forespørgsler fra Aalborg kommune

Sløjfning af nedgravet olietank.

Efter at vi har skiftet til fjernvarme, skal vores jordtanke sløjfes. Enten skal den opgraves eller afblændes efter forskrifterne. Afslutningsvis skal den lovmæssig attest sendes til kommunen. Tanken er på 1500 liter og nedgravet på grunden. Umiddelbart er den tømt for olie. Venlig hilsen Mikael, Aalborg

Tilbud på tømning af 2 olietanke.

Vi har 2 olietank på 1200 liter, som tidligere har været anvendt til fyringsolie og traktor diesel. Der er ca. 100 – 200 liter olie tilbage, samt bundslam. Vi vil gerne have tilbud på at tømme disse 2, så de er dokumenteret tomme. Der er let adgang til begge tanke. Venlig hilsen Finn, Aalborg

Afsøgning af olietank.

Jeg skal have afsøgt en en grund på 820 m2 i Aalborg for, at få afklaret om der er en olietank eller ej. Med venlig hilsen Rasmus, Aalborg

Sløjfning af gammel olietank.

Jeg skriver idet jeg, som bestyret af boet efter min far søger en pris på, at få sløjfet en gammel olietank. Tanker har været lukket i over 30 år. Men er formentlig aldrig blevet endelig sløjfet. Venlig hilsen Dennis, Aalborg

Tømning og bortskaffelse af olietank 1500 liter.

Jeg vil gerne have et tilbud på at tømning og bortskaffelse af olietank 1500 liter. Derefter dokumentation og attest. Der er taget prøver af opfyldt tank og der er fundet olie i prøver. Derfor skal det fjernes og vi ( ejer min mor) og jeg ønsker tanken fjernet. Venlig hilsen Margit, Nibe

Pris for lokalisering af en olietank.

Hej. Hvad er en ca. pris for lokalisering af en olietank på en alm. villagrund? Venlig hilsen Ditmer, Gistrup

Tilbud på opgravning af olietank.

Hej. Jeg afventer et tilbud på opgravning af olietank. Venlig hilsen Theis, Aalborg

Tilbud på eftersyn af olietank.

Jeg henvender mig, da vi er ved at købe et hus, hvor der foreligger en nedgravet olietank på grunden. Desværre findes der ikke en officiel sløjfningsattest på den. Tanken er angiveligt sløjfet og har ikke været i brug siden 1986. Vi har dog, som en betingelse for køb af huset, brug for dokumentation for, at tanken er…

Lokalisering af olietank og fjernelse fra BBR.

Ifølge aftale udføres opgave med lokalisering af olietank og fjernelse fra BBR. Det er min morfars hus og han mener at olietanken er gravet op og ved godt hvilke område den har ligget i. Venlig hilsen Knud, Aalborg

Opgravning samt fjernelse af 1500 liter olietank.

Opgravning samt fjernelse af 1500 liter olietank i Klarup. Venlig hilsen Kjeld, Klarup