Sløjfning af olietanke

- En fleksibel løsning til en fast pris

Hvis du har mistanke om, at din olietank er utæt eller for gammel, så er det en god idé at få udført en sløjfning eller måske helt en fjernelse af tanken. Danske husejere har siden år 2000 været dækket af Forsikringsordningen for villaolietanke, som er lovpligtig. En mistanke om læk skal derfor ikke udsættes på grund af frygt for økonomisk ruin. Skal der tages jordprøver med tilhørende laboratorieanalyse, så kan vi også klare denne opgave.

Rengøring og afblænding af olietank

Vi udfører rengøring og lukning af olietanke (nedgravet eller overjordisk) og udarbejder en attest til din kommune, så der er dokumentation for, at arbejdet er udført efter forskrifterne, og at tanken er afblændet. Vi kan også fylde tanken op med grus eller helt grave den op, hvis der er tale om en indkørsel eller hvis tanken ligger tæt på fundament. Hvis der er mere end 100 liter olie i tanken, så afregner vi dette til kr. 1,00 pr. liter. Alt spildolie og slam køres bort og deponeres forsvarligt.

Landsdækkende service

Fensmark Service udfører sløjfning af olietanke i hele landet. Der er ingen tillæg for kørsel, og vores priser er de samme, uanset om man bor i Skagen eller Gedser.

Lokalisering af olietank

Hvis du ikke ved hvor på din grund, at olietanken ligger, så kan vi hjælpe med at fastlægge dette. Vores udstyr kan søge ned til 4 meters dybde.

Er du blevet pålagt at dokumentere, at der ikke ligger en olietank på din grund (fordi den tidligere er gravet op, men ikke er blevet afmeldt), så kan vi hjælpe med at udføre denne dokumentation.

Skrotning af olietanke

Selvom at man ønsker skrotning af sin fritstående olietank, skal denne stadigt rengøres. Er den placeret i en kælder, skal der i mange tilfælde udføres en opskæring, for at få den ud. Ligeledes skal kommunen stadig have besked om, at olietanken er fjernet på forsvarlig vis.

Sløjfningsterminer og kommunale regler

Miljøstyrelsen har faste sløjfningsterminer hvad angår alderen af din gamle olietank. Alt efter tanktype, så er der tale om en levetid på 30 til 50 år. Inden vi udarbejder tilbud, så undersøger vi altid hvilke regler, der gælder i din kommune. Opstår der forurening fra en olietank, der er blevet for gammel, så er der ingen forsikring, der dækker.

Tilbud med en fast pris

Prisen for rensning og afblænding af en nedgravet olietank ligger på ca. kr. 2.700 til kr. 5.000 alt efter forholdende. Skal tanken graves op, så skal man regne med en pris fra kr. 13.800 og opefter, alt efter størrelse og forhold. Er der tale om en fritstående tank, der skal fjernes og eventuelt skæres op i en kælder eller et bryggers, så starter priserne fra kr. 3.400. Vi giver dog altid et fast tilbud.

 

Få et tilbud        Tilbuddet er ganske uforpligtende.

 

Alle ovenstående prisindikationer er inkl. moms.